Om prosjektet

Mål

Målet med å opprette Oslo Barnemuseum er å gi barn deres eget inspirerende miljø som vil hjelpe dem å utvikle sin kreative tenkning, selvtillit og kjennskap til verden.


Bakgrunn

Dette prosjektet ble inspirert av en mors erfaring fra et barnemuseum i utlandet i 2003.
I april 2005 begynte prosjektet etter at forskning og samtaler med foreldre, lærere og ledere i Oslo ga en sterk indikasjon på at byen har behov for et sted som kunne:
 • tilby sunne og morsomme kulturaktiviteter for barn året rundt
 • utfordre barn gjennom mangfold og inspirere til kreativitet
 • bygge broer mellom barn og familier med ulik bakgrunn
I oktober 2005 stiftet vi venneforeningen "Venner av Prosjektet Oslo Barnemuseum" med målet om å realisere Oslo Barnemuseum, både faglig og økonomisk. Et styre ble også valgt. I tillegg skapte vi et "barnestyre" med 25 barn med bakgrunn fra 20 forskjellige land. I 2007 ble vi til en stiftelse for å formalisere vårt mål om å være et "non-profit" tilbud. 


Hva er et barnemuseum?

Et barnemuseum er et fargerikt, spennende miljø med "hands-on" aktiviteter skapt for å inspirere til aktiv lek og læring for barn og deres familier.

Det er en "non-profit" institusjon fylt av energi og lærerike opplevelser for barn. Foreldre og barn deltar sammen til felles glede og nytte. Sammen kan de for eksempel utforske en by i barnestørrelse, grave ut dinosaurbein eller prøve skiene til en olympisk skiløper.

I stedet for å være en del av et større museum for voksne, er et barnemuseum en egen institusjon som er spesielt tilrettelagt for barn, uavhengig av bakgrunn og evner. Det er et inspirerende, morsomt miljø som hjelper barn å utvikle sin kreative tenking, selvtillit og kjennskap til verden.


Hvorfor Oslo?

Mangfoldet i Oslos barnebefolkning er økende. Antallet barn øker samtidig. Det er nå 90.000 barn under 13 år i Oslo, noe som utgjør 15% av befolkningen, og fødselstallene er stigende. Med Akershus inkludert er det mer enn 185.000 barn under 13 år i nærområdet.

Oslo har et stort behov for kulturtilbud som kan bygge broer mellom varierte barnegrupper for å ivareta en positiv, mangfoldig fremtid for byen. Oslos barn har behov for et sted hvor de kan utforske verden og utvikle tilhørighet gjennom lek - deres naturlig måte å lære på. Mange land i verden har valgt å møte disse behovene gjennom et barnemuseum.

Vi synes det er på tide at vi kan få et lokalt barnemuseum til glede og nytte for en voksende barnebefolkning.


Mange vil ha glede og nytte av et barnemuseum


Barna og familiene deres:

 • Inspirerer unge barns interesse for læring
 • Styrker familiebånd utenfor dagliglivets forstyrrelser
 • Tilbyr et sted hvor alle barn og familiene får en følelse av tilhørighet, uavhengig av kulturell bakgrunn, evner eller andre egenskaper (det finnes ingen språk eller læringsbarriærer)

Skoler/barnehager og andre utdanningsinstitusjoner:

 • Vil være en ressurs gjennom spesielt utviklede besøksprogrammer
 • Tilbyr et miljø hvor barn kan prøve ut og bygge på hva de har lært hjemme og på skole
 • Bidrar til en positiv læringskultur

Oslo og resten av landet:

 • Vil øke Oslos attraktivitet som turistmål
  (barnemuseer er etterspurte reisemål for turistfamilier)
 • Stimulerer interesse og deltakelse i barneprogrammer overalt
 • Samler familier med ulik bakgrunn for felles opplevelser som bygger broer mellom ulike grupper